Respekt Vad är det?

Våra liv ser olika ut? Vi har olika förutsättningar beroende på vilket land vi bor i och vilka förutsättningar våra familjer har. Samt beroende på vilka förutsättningar vi föds med.
Både jag och min man har vas en funktionsvariation. Våra svårigheter ser olika ut? Vi kämpar på precis som alla andra människor med våra svårigheter och glädjeämnen i livet.

Mitt författarskap har inte levererat pengar utan gett andra värden till livet. Men i familjen finns det en släkting som hängt upp sig på att det jag gör inte levererar pengar till oss. Jag har försökt förklara att jag idag accepterat att jag inte kan leverera i arbetsmarknadens takt. Samt att böckernas innehåll gett andra värden.
Detta har jag försökt förklara flera gånger. Men släktingen vill inte förstå detta?

Detta påverkar både mig och min mans liv och vi har svårt att hantera släktingens sätt att se på oss. Vilken respekt ha vi rätt att kräva? Hur ska vi förhålla oss till släktingens sätt att se på mig och min man?
Det här tuggar mycket på vår självkänsla samt vår gemenskap. Hur kan vi hantera de känslor som detta skapar.


Vilka blir vi då vi inte kan vara vinstdrivande?

Vad anser du? Jag önskar Glad Påsk till dig.

Katarina

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *